.::پایگاه اطلاع رسانی دهیاری دیزج خلیل::.

دهیاری و شورای اسلامی دیزج خلیل

دهیاری و شورای اسلامی دیزج خلیل

.::پایگاه اطلاع رسانی دهیاری دیزج خلیل::.
پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندهای روزانه

شهدای دیزج خلیل


تاریخ روستا نشان از حضور جوانان غیرتمندووطن دوست در این روستا دارد ، اگر نگاهی جزیی به تاریخ داشته باشیم شاهد رشادت های دفاعی  این روستا نشینان در جنگ های بین ایران و روس ، جنگ دوم وسوم هرات ،مشروطه وجنگ در ظفارو... وجنگ ایران عراق در سال های گذشته خواهیم بود.این مدافعین و شهدا ورواقع فرزند یک خانواده نیستند بلکه فرزند و عزیز تمام ملت به حساب می آیند.این واقعیت را کسی نمی تواند کتمان کند که امنیت و آرامش یک ملت مرهون و متاثر انسان هایی است که در مراحل خطر آفرین ظهور می کنندنامشان همیشه تاریخ به عنوان رزمنده، جانباز،شهید در سینه به سینه تاریخ ماندگار خواهد بود.لیست تکمیل شهدای دیزج خلیل تهیه شده توسط آقای صادق کرم زاده

شهدای دیزج خلیل

1.  شهید آزاده سرتیپ داوود مهرآرا  

2.  شهید اصغر شالچی زاده

3.  شهید اکبر پولی زاده

4.  شهید بهروز افتخاری

5.  شهید پرویز طریقی

6.  شهید جبار افتخاری

7.  شهید حسن پابخش

8.  شهید حسین خوشه

9.  شهید حسین نوروزی (نیاز به بررسی سابقه)

10.  شهید حمید فیضی

11.  شهید رضا افسری آذر

12.  شهید عباسعلی ایرانپرست

13.  شهید عبداله فخرزاده

14.  شهید علی افهامی

15.  شهید علی دل هنر

16.  شهید علی شریفی اصل

17.  شهید علی مطلبیان( جاوید الاثر)

18.  شهید علیرضا سلطان نژاد

19.  شهید غلامرضا برزگر

20.  شهید قربانعلی رهنورد

21.  شهید قربانعلی یعقوب لویی

22.  شهید محمد ایرانپرست

23.  شهید محمد جنتی

24.  شهید محمد جنتی (جاوید الاثرو مدافع حرم)

25.  شهید محمد حبیب نژاد

26.  شهید محمد رضا زنده دل

27.  شهید محمد زنده دل

28.  شهید محمد صادق نظمی

29.  شهید محمدرسول ملکی

30.  شهید محمود رشدی

31.  شهید مسعود عباسقلیزاده

32.  شهید نورالدین غربی دیزجی

33.  شهید وحید کاظم نژاد

34.  شهید ولی شکوری

35.  شهید یوسف افلاک    


نام شهید

نام خانوادگی

نام پدر

ت تولد

ت شهادت

محل شهادت

اصغر

شالچی زاده

غلام علی

1344

31/2/65

مهران

اکبر

پولی زاده

 

 

 

 

بهروز

افتخاری

حسین

1341

17/11/59

میمک

پرویز

طریقی

حسن علی

1341

8/3/66

شلمچه

جبار

افتخاری

صمد

1340

18/11/61

فکه

حسن

پابخش

ابراهیم

1348

25/6/68

سردشت

حسین

خوشه

ابراهیم

1344

1/5/62

حاجی عمران

حمید

فیضی

 

 1332

 1362

 شرهانی

داوود

مهر ارا

آقابالا

 

 

 

رضا

افسری آذر

 خلیل

 1342

 23/7/62

 بانه

عباس علی

ایرانپرست

 

 

 

 

عبداله

فخر زاده

رحمان

1343

4/1/61

رقابیه

علی

شریفی اصل

میر عباس

1342

17/5/63

سردشت

علی

افهامی

 مختار

 

 

 

علی

دل هنر

 فضل اله

 1343

 24/2/65

 

علی (جاویدالاثر)

مطلبیان

ابراهیم

1340

22/4/61

پاسگاه زید

علیرضا

سلطان نژاد

قربانعلی

1342

6/12/62

جزیره مجنون

غلامرضا

برزگر

علی

1349

1365

شلمچه

قربانعلی

راهنورد

ابراهیم

1344

9/7/61

سومار

قربانعلی

یعقوبی

حسن

1323

29/10/65

 

محمد

زنده دل

 

 

 

 

محمد

حبیب نژاد

اسداله

1343

3/3/67

فکه

محمد

ایران پرست

 

 

 

 

محمد رسول

ملکی

محمد ابراهیم

1342

 26/5/61

 مهاباد

محمد رضا

زنده دل

حسن

1342

21/10/65

شلمچه

محمد صادق

نظمی

علی

1338

18/11/61

فکه

محمود

رشدی

باقر

1341

9/4/61

تهران

مسعود

عباسقلی زاده

 

1342

20/11/61

فکه جاویدالاثر

وحید

کاظم نژاد

حیدر علی

1343

27/11/61

فکه

ولی

شکوری

مهدی قلی

1342

17/5/63

سردشت

یوسف

افلاک

عبدالعلی

1349

9/1/69

سومار