.::پایگاه اطلاع رسانی دهیاری دیزج خلیل::.

دهیاری و شورای اسلامی دیزج خلیل

دهیاری و شورای اسلامی دیزج خلیل

.::پایگاه اطلاع رسانی دهیاری دیزج خلیل::.
پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندهای روزانه

بسمه تعالی

 

سخن شورا


بسمه تعالی

       استقرار شوراهای اسلامی یکی از حرکت های اساسی در جهت تحقق حاکمیت اراده ملت بر سرنوشت خویش بوده است. شوراها تجلی گاه اراده ملت برای مشارکت در توسعه همه جانبهی کشورند و میتوانند با بررسی مشکلات و تنگناها و ادامهراهبردهای عملی منطقهای، هماهنگ با شرایط محیطی و فرهنگی و استعدادهای محلی با رعایت زیر ساختهای اجتماعی، آداب و رسوم فرهنگی و هنجارهای اجتماعی در تصمیم گیریها نقش بسزایی داشته باشند. آفرینش و ابتکار، مولود خرد جمعی است و از این رو در جامعه ای که نظام شورایی حاکمیت دارد اسباب شکوفایی و پیشرفت در عرصههای مختلف اجتماعی و اقتصادی مهیا خواهد شد.اگر چه روحیه کار گروهی درجامعه ما رشد چندانی ندارد اما باید بکوشیم در راه تصمیم گیری جمعی و شورایی براساس قانون و مقررات حرکت کنیم و مسیر رشد را بپیماییم. خدای بزرگ را شاکر و سپاسمندیم که فرصت تصمیم گیری و خدمت گزاری را نصیب منتخبان دوره پنجم شورای اسلامی دیزج خلیل نمود. هر کدام از ما اعتماد شما عزیزان به خود را برای همیشه چون نگینی گرانبها در خانه دل جا داده و اطمینان شما را به خویشتن جزو افتخارات خود می پنداریم و به شکرانه الطاف خداوندی در خدمت گزاری تا سر حد توان می کوشیم تا امانت های گرانقدر شما را پاسداری کنیم.

اعضای شورای اسلامی این فرصت ارزشمند را غنیمت می شمارد  و برای برون رفت از روزمره گی ها و رفتارهای سلیقه ای در مدت مسئولیت، نهایت تلاش خود را برای رشد و توسعه همه جانبه دیزج خلیل عزیز و شهروندان محترم به کار خواهد بست. این شورا با وجود همه مشکلات ضمن پرهیز از هرگونه هیاهو و حاشیه پردازی، کم و کیف کاری خویش را به اراده و عزم محققان، صاحبنظران و منتقدان منصف در محک تحقیق و قضاوت می گذارد تا انعکاس حقایق در آیینه زمان و اذهان سروران تجلی یابد.

ما معتقدیم برای حل مشکلات موجود در دیزج خلیل باید عزمی عمومی در مردم و مسئولین ایجاد گردد. باید همدلی بین مردم و شورای اسلامی بیش از گذشته تجلی یابد بر این اساس  از عموم شهروندان به ویژه صاحبنظران، متخصصان، دانش آموختگان و علاقمندان دعوت می نماید با ارائه پیشنهادات سازنده، تبلور واقعی مشارکت در مدیریت و برنامه ریزی دیزج خلیل عزیزمان را به تصویر بکشند.

ما به راهنمایی و کمک همه شما شهروندان گرامی نیازمندیم. ضمن راهنمایی، ما را از دعای خیر خود بی نصیب نگذارید.

شورای اسلامی دیزج خلیل

اعضای محترم شورای اسلامی دیزج خلیل