قابل توجه همشهریان عزیز

صنایع دستی شبستر در نظر دارد در رشته های سراجی سنتی (چرم دست دوز) و حکاکی روی فلز (مس و نقره) به صورت رایگان و به تعداد 10 نفر در هر رشته دوره های آموزشی برگزار نماید. هنرجویان محترم می توانند جهت ثبت نام، تا تاریخ 96/02/11 به صنایع دستی شبستر واقع در آرامگاه شیخ محمود و یا دفتر دهیاری دیزج خلیل مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است کلاس های مذکور در هفته 3 روز و هر جلسه 3 ساعت خواهد بود و پایان کلاس ها 96/03/31 بوده و به هنرجویان از سوی سازمان میراث فرهنگی گواهی پایان دوره اعطا می شود.

در صورت به حد نصاب رسیدن هنرجویان محل تشیکل و برگزاری کلاس های آموزشی در دیزج خلیل خواهد بود.


دهیاری دیزج خلیل