همزمان با فرا رسیدن هته دولت
عناوین برنامه های هفته دولت در شهرستان شبستر اعلام شد