اجرای عملیات تعویض لوله آب شرب کوچه طاهر به همت ساکنین محل و همکاری دهیاری دیزج خلیل

با عنایت به همکاری و مشارکت اهالی کوچه طاهر عملیات تعویض لوله آب شرب طبق نقشه جامع آب شرب دیزج خلیل
که توسط دهیاری تهیه گردیده است،در جهت استفاده بهینه و جلوگیری از اتلاف منابع مالی و هدر رفت بیت المال انجام گرفت.
 در این طرح هزینه لوله و انشعاب و حفاری های دستی توسط اهالی کوچه و سایر حفاری ها و تسطیح و اخذ مجوزهای لازم توسط دهیاری انجام گرفت. از کلیه ساکنین کوچه علی الخصوص نمایندگان پر تلاش و زحمتکش کمال تقدیر و تشکر را داریم.

دهیاری و شورای اسلامی دیزج خلیل