بسمه تعالی 

به لطف همکاری و مشارکت اهالی محترم و با عنایت به مصوبه شورای اسلامی عملیات عمرانی ایجاد بوستان ملت در محله علیا در حال انجام میباشد.