تحویل یک دستگاه ماشین زباله کش مکانیزه به دهیاری دیزج خلیل

<< و من لم یشکرالمخلوق، لم یشکر الخالق >>

ازتلاش و زحمات کلیه مسئولین عزیز به جهت اختصاص و تحویل ماشین زباله مکانیزه به دهیاری دیزج خلیل کمال تشکر را داریم.