بدینوسیله جهت اطلاع و شفاف سازی عوارض پسماند روستا بصورت روزانه از طریق وب سایت دهیاری به اطلاع عموم خواهد رسید و کسانی که عوارض را به حساب پست بانک واریز کرده باشند بصورت جداگانه اعلام خواهد گردید .از همکاری همگی این عزیزان کمال تشکر و قدردانی را داریم . خداوند به کسب و کار همگی شما سروران خیرو برکت عطا فرماید.

لیست اسامی خانوارهای  پرداختی عوارض زباله 95در مورخه 95/12/01

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

محمدعلی طینتی

2

عزت اله عبدالزاده

3

عزت اله صابونچی

4

اسماعیل آفاقی

5

غلامحسین عبدالزاده

6

علی محمد صالحی توحید

7

محمد عارف اسرافلی دیزجی

8

احد طینتی

9

علی میرزائی قلعه

10

کریم یکزبان

11

اسماعیل حاجی پور

12

علی رضا نژاد

13

رحیم حاجی پور

14

حاج قاسم نظمی

15

یوسف طیب پور دیزجی

16

مجید اکبرپور

17

محمد پور علی بیگ

18

عسگر طینتی

19

عزیز سلمانی

20

حاجی محسن زاده

21

رحیم آشامی

22

محمد علی آرزومند

23

آرزومند