بدینوسیله جهت اطلاع و شفاف سازی عوارض پسماند روستا بصورت روزانه از طریق وب سایت دهیاری به اطلاع عموم خواهد رسید و کسانی که عوارض را به حساب پست بانک واریز کرده باشند بصورت جداگانه اعلام خواهد گردید .از همکاری همگی این عزیزان کمال تشکر و قدردانی را داریم . خداوند به کسب و کار همگی شما سروران خیرو برکت عطا فرماید.

لیست اسامی خانوارهای  پرداختی عوارض زباله 95 در مورخه 95/11/30

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

غفار سلمانی

2

علی خوش فطرت

3

محمد علی وحیدی

4

لطیف فرهادی

5

رضا نیک نژاد

6

خانم صلاحی

7

خانم مظلومی

8

غلام علی دورانی

9

فاطمه تصمیمی

10

غفار محمد زاده

11

محمد حداد

12

حسن مظلومی

13

گل محمد اقلیمی

14

سید رضا زاهدی

15

حاج حسین بهبهانی

16

ابراهیم حدادی

17

اسماعیل نظمی

18

میر مجید طباطبائی

19

حسن نیکنژاد

20

جواد نیکنژاد

21

میرجبار افضلی

22

رمضان اکبرپور

23

علی افکنی

24

محمد خلیل زارعی

25

سکینه سلمانی

26

داود رحیلی

27

امیر رحیلی

28

احمد قربانی

29

حسن رحیلی

30

میر علی اصغر زاهدی

31

ابوالحسن زاهدی

32

محمد تقی عزیزی فر

33

علیرضا پاشائی دیزجی

34

حسن پاشائی دیزجی

35

صادق یمنی

36

ناصر فرجی

37

کاظم هاشمی

38

محمد علی فتح الهی

39

حسن دم بسته

40

مرتضی صدیقی