احتراما به اطلاع آن دسته عزیزانی که هزینه انشعاب مصرفی آنان به صورت غیر متعارف نسبت به دفعات قبلی افزایش داشته است می رساند، در روزهای شنبه و یکشنبه مورخه های 25 و 26 دی ماه به محل ساختمان دهیاری دیزج خلیل مراجعه و قبض مربوطه را تحویل نمایند. تا در جلسه ویژه در این خصوص با آب و فاضلاب روستایی بررسی شود.


روابط عمومی دهیاری و شورای اسلامی دیزج خلیل