جلسه هماهنگی جمع آوری کمک های مردمی برای مدافعان حرم در مورخه 95/08/25 با حضور فرماندهان محترم پایگاه های بسیج دیزج خلیل، اعضای محترم شورای اسلامی در محل دهیاری برگزار گردید.