کارشناس حراست سرشماری شهرستان شبستر با اشاره به آغاز سرشماری حضوری نفوس و مسکن گفت : ممکن است برخی از مجرمان نیز از این موقعیت سوء استفاده کرده و تحت پوشش مامور سرشماری به در منازل رفته و قصد انجام سرقت و زورگیری می کنند که شهروندان هوشیاری خود را حفظ و نکات ایمنی را رعایت کنند.

وی افزود: شهروندان مراقب باشند که ماموران سرشماری دارای جلیقه طوسی با نوار سفید رنگ و کارت شناسایی سفید رنگ می باشند و از ارائه اطلاعات به دیگران امتناع ورزند. این مقام مسئول اظهار داشت : کلیه مسئولان سرشماری باید دارای جلیقه و کارت شناسایی هلوگرام دار میباشند که اعضای ستادی دارای کارت شناسایی قهوه ای  کارشناسان فنی و سرگروه ها کارت شناسایی زرد و ماموران کارت شناسایی سفید رنگ می باشند.