بسمه تعالی

احتراما به اطلاع همشهریان عزیز می رساند، طی جلسه مشترک دهیاری  و شرکت گاز جهت جلو گیری از فسخ قرار داد و وصول مطالبات، دهیاری دیزج خلیل اطلاع رسانی های لازم را انجام، تا شهروندان گرامی دچار مشکل نگردند، و لذا تصویر نامه و لیست پیوستی اداره محترم گاز جهت اطلاع و اقدام در وبسایت دهیاری قرار می گیرد.

روابط عمومی دهیاری دیزج خلیل