بسمه تعالی

اتمام عملیات ایجاد آبرو در کوچه ستاره واقع در خیابان دانشگاه بالاتر از خیریه 

این طرح با مشارکت 50 درصدی اهالی محترم  انجام یافت و در ادامه نسبت به آسفالت ریزی اقدام خواهد گردید در ضمن قبلا نسبت به تعویض لوله آب شرب با مشارکت اهالی اقدام شده است.