بسمه تعالی

بازدید نماینده جهادکشاورزی با حضور دهیار جهت برآورد خسارت به کشاورزان


ارزیابی خسارات وارد شده از بارش شدید تگرگ و باران در زمینهای کشاورزی دیزج خلیل در مورخه 95/04/01 با حضور نماینده جهادکشاورزی آقای مهندس جعفری از باغات و زمینهای کشاورزی کشت شده بازدید و گزارشی جهت ارائه به جهاد کشاورزی شهرستان تهیه گردید.

طی هماهنگی های بعمل آمده مقرر گردید اهالی محترم خسارت دیده با حضور در محل دهیاری نسبت به پر کردن فرم خسارت از مورخه 95/04/02 الی 95/04/06 تا پایان وقت اداری اقدام نمایند.

در ضمن کلیه افرادی که دیوار و استخر آنان نیز دچار خسارت گردیده با گرفتن عکس و درخواست کتبی به دهیاری تحویل نمایند.

در دست داشتن کارت ملی الزامی می باشد