بسمه تعالی 

احتراما بدینوسیله از کلیه کسانی که در راستای احترام به قوانین نسبت به پرداخت عوارض پسماند و خدمات سطح روستا اقدام کرده اند نهایت تشکر و قدردانی را داریم ، و به اطلاع میرسانیم مرحله دوم جمع آوری عوارض توسط دهیاری در حال انجام است لذا خواهشمندیم همکاریهای لازم را بعمل آورده و ما را در راستای ارائه خدمات مطلوبتر یاری فرمایید ،در ضمن طبق مصوبه افرادی که از پرداخت عوارض سالانه خودداری نمایند در مرحله بعدی طی لیست در معرض عموم قرار خواهند گرفت .